Oferta

Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

- zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm. Dz.U. z 2005r. nr 117, poz.986

Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny):

Szkolenia wstępne ogólne przeznaczone są dla wszystkich nowozatrudnionych pracowników Państwa zakładu oraz uczniów odbywających praktykę w zakładzie. Szkolenia te realizujemy wyłącznie podczas stacjonarnych szkoleń.

Szkolenia okresowe:

Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Szkolenie przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 2 rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
Szkolenia te przeznaczone są dla pracodawców, osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, zakładami prywatnymi, spółkami, urzędami, i oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych)

Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne. Szkolenia te kierowane są dla wszystkich pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych.

Szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej.

Podczas szkolenia PPOŻ dla firm w Tczewie pracownicy zdobędą nie tylko teoretyczną wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ale również będą mieli okazję zobaczyć jak rozwija się pożar i dowiedzą się, jak należy postępować w obliczu jego zagrożenia.

SZKOLENIA ONLINE

Do Państwa dyspozycji oddajemy szkolenia e-learningowe  BHP dla następujących grup pracowników:

  • szkolenie okresowe bhp dla  pracowników administracyjno-biurowych
  • szkolenie okresowe bhp  pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Więcej informacje o tych szkoleniach w E-LEARNIG.

 


LJR BHP Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 21, 83-110 Tczew, NIP: 5932609481
Strona główna | Mapa strony | | Wykonanie: Netidea.pl
© 2018 ljr-bhp.pl